Pirineus Confort S.L - Tel. 607220168
Construccions Lladura - Tel. 629477184

Promocions pròpies, constructora i promotora de cases a Puigcerdà i Palau de Cerdanya.

Construcció de 6 cases en l'Avda Maragall de Puigcerdà. Cases de 250 a 300 m2 a 400 metres del centre de la vila.

Promoció de 8 cases a Palau de Cerdanya.